Prof. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Head of Research Centre, Research Group Leader

Contact

Email:
Phone: +420 54949 7917, +420 532 234 622
Mobile: 604 231 908
Research group: Medical Genomics - Šárka Pospíšilová
Workplace:

15. Feb. 2018

Šárka Pospíšilová: Looking for Research-Administration Balance as an Integral Part of Researcher’s Work-Life Balance

Interviewed by Eliška Handlířová Šárka Pospíšilová is the Head of the Research Centre for Molecular Medicine, Group Leader and Principal…

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • Analýza Českých Genomů pro Teranostiku, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2019 - 2022
 • Fostering Palliative Care of Adults and Children with Cancer through Advanced Patient Reported Outcome Systems, Evropská unie, 2019 - 2022
 • HARMONY - Healthcare Alliance for Resourceful Medicines Offensive against Neoplasms in Hematology (116026), Evropská unie, 2017 - 2021
 • Personalizovaná medicína - diagnostika a terapie, , 2019 - 2020
 • Vliv terapeutické inhibice BCR signalizace na genovou expresi u B buněčných malignit a její prognostický a prediktivní význam (16-29622A), Ministry of Health of the CR, 2016 - 2019
 • Centrum kompetence pro molekulární diagnostiku a personalizovanou medicínu (TE02000058), Technologická agentura ČR, 2014 - 2019
 • Involvement of Czech Translational Medicine Infrastructure to the European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (LM2015064), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
 • ALK Activation as a target of TRAanslational Science (ALKATRAS): Break free from cancer (675712), Evropská unie, 2015 - 2019
 • Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro translační medicínu EATRIS-CZ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001818), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2019
 • Vliv selekce genomických poškození na průběh chronické lymfocytární leukémie (15-31834A), Ministry of Health of the CR, 2015 - 2018
 • Analýza klonální heterogenity chronické lymfocytární leukemie pomoci sekvenování nové generace genu pro B-buněčný receptor. Národní studie (15-30015A), Ministry of Health of the CR, 2015 - 2018
 • MEDGENET - Medical genomics and epigenomics network (692298), Evropská unie, 2016 - 2018
 • Individuální rozdíly v diferenciaci mezi reprezentací sebe a druhých lidí (GA15-16738S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Understanding empathy using a second person neuroscience approach – a multimodal hyperscanning study combining fMRI and scalp EEG (7AMB15AT015), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016
 • Expression and function of activation-induced cytidine deaminase splice variants in normal B cell physiology and chronic lymphocytic leukemia (3SGA5792), Jihomoravský kraj, 2013 - 2016
 • Functional and structural changes of microRNAs in lymphoproliferative malignancies and their impact on prognosis and prediction of therapy response (NT11218), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2010 - 2015
 • Funkční a strukturní změny microRNA u lymfoproliferativních malignit a jejich vliv na prognózu onemocnění a predikci léčebné odpovědi, Ministry of Health of the CR, 2010 - 2015
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Molekulární charakterizace B buněčných receptorů a jejich vztah k evoluci genetických změn u chronické lymfocytární leukémie, Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
 • Analysis of small non-coding RNAs: per aspera ad astra (pc15-29), EMBO (European Molecular Biology Organization), 2015 - 2015
 • Časná identifikace CLL pacientů s dosud nevyselektovanými mutacemi v proteinu p53, Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
 • NGS-PTL - Next Generation Sequencing platform for targeted Personalized Therapy of Leukemia (306242), Evropská unie, 2012 - 2015
 • Next Generation Sequencing Platform for Targeted Personalized Therapy of Leukemia, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
 • Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
 • SuPReMMe - Podpora profesního růstu a mezinárodní integrace výzkumných týmů v oblasti molekulární medicíny (CZ.1.07/2.3.00/20.0045), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014
 • Real-time PCR soupravy pro diagnostiku v onkologii (FR-TI2/254), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2010 - 2013
 • Optimalizace metodiky analýzy a hodnocení simultánního EEG-fMRI u pacientů s farmakorezistentní epilepsií (GAP304/11/1318), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
 • Functional and molecular characteristics of cancer and normal stem cells - identification of targets for novel therapeutics and therapeutic strategies (MSM0021622430), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2007 - 2013
 • Involvement of nuclear HMGB proteins in sensitizing of human cells to anticancer drugs inhibiting DNA topoizomerases (GAP301/10/0590), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2010 - 2012
 • Analysis of changes in genome and its expression in chronic lymphocytic leukemia patients during the disease development (NS10439), Ministry of Health - Departmental Programme of Research and Development (2008-2011), 2009 - 2011