Prof. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Prof. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Head of Research Centre, Research Group Leader Senior

Researcher ID D-7200-2012


Personalizovaná medicína: Translačním výzkumem k biomedicínským aplikacím , , 2023 - 2028
EATRIS-CZ: Czech National Node to the European Infrastructure for Translational Medicine , , 2023 - 2026
Genomic Data Infrastructure , , 2022 - 2026
Future of ALCL: Novel Therapies, Origins, Bio-Markers and Mechanism of resistance , , 2022 - 2026
National institute for cancer research , , 2022 - 2025
Národní ústav pro výzkum rakoviny , , 2022 - 2025
Healthcare Alliance for Resourceful Medicines Offensive Against Neoplasms in Hematology-Plus , , 2020 - 2024
Single cell analysis: a modern tool to study clonal evolution in high-risk patients with chronic lymphocytic leukemia , , 2020 - 2023
HARMONY - Healthcare Alliance for Resourceful Medicines Offensive against Neoplasms in Hematology (116026), Evropská unie, 2017 - 2023
Analysis of Czech Genomes for Theranostics , Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2019 - 2023
Involvement of Czech Translational Medicine Infrastructure to the European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine , , 2020 - 2022
Fostering Palliative Care of Adults and Children with Cancer through Advanced Patient Reported Outcome Systems , Evropská unie, 2019 - 2022
Personalized Medicine – Diagnostics and Therapy , , 2019 - 2022
Comprehensive prognostic and predictive panel for chronic lymphocytic leukemia: a next-generation sequencing tool suitable for clinical practice and study of genetic architecture behind the disease progress , Ministry of Health of the CR, 2019 - 2022
Establishment in Multidisciplinary Healthcare Education SYStem (Nemhesys) , , 2020 - 2022
Alternative mechanisms of deregulation of the p53 pathway in chronic lymphocytic leukemia , Grantová agentura ČR, 2019 - 2022
National Center for Medical Genomic - modernization of infrastructure and research of genetic variation in the population , , 2020 - 2021
Centrum kompetence pro molekulární diagnostiku a personalizovanou medicínu (TE02000058), Technologická agentura ČR, 2014 - 2019
Involvement of Czech Translational Medicine Infrastructure to the European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (LM2015064), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
Vliv terapeutické inhibice BCR signalizace na genovou expresi u B buněčných malignit a její prognostický a prediktivní význam (16-29622A), Ministry of Health of the CR, 2016 - 2019
ALK Activation as a target of TRAanslational Science (ALKATRAS): Break free from cancer (675712), Evropská unie, 2015 - 2019
Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro translační medicínu EATRIS-CZ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001818), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2019
Vliv selekce genomických poškození na průběh chronické lymfocytární leukémie (15-31834A), Ministry of Health of the CR, 2015 - 2018
Analýza klonální heterogenity chronické lymfocytární leukemie pomoci sekvenování nové generace genu pro B-buněčný receptor. Národní studie (15-30015A), Ministry of Health of the CR, 2015 - 2018
MEDGENET - Medical genomics and epigenomics network (692298), Evropská unie, 2016 - 2018
Individuální rozdíly v diferenciaci mezi reprezentací sebe a druhých lidí (GA15-16738S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
Understanding empathy using a second person neuroscience approach – a multimodal hyperscanning study combining fMRI and scalp EEG (7AMB15AT015), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016
Expression and function of activation-induced cytidine deaminase splice variants in normal B cell physiology and chronic lymphocytic leukemia (3SGA5792), Jihomoravský kraj, 2013 - 2016
Funkční a strukturní změny microRNA u lymfoproliferativních malignit a jejich vliv na prognózu onemocnění a predikci léčebné odpovědi , Ministry of Health of the CR, 2010 - 2015
Molekulární charakterizace B buněčných receptorů a jejich vztah k evoluci genetických změn u chronické lymfocytární leukémie , Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
Analysis of small non-coding RNAs: per aspera ad astra (pc15-29), EMBO (European Molecular Biology Organization), 2015 - 2015
Časná identifikace CLL pacientů s dosud nevyselektovanými mutacemi v proteinu p53 , Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
Functional and structural changes of microRNAs in lymphoproliferative malignancies and their impact on prognosis and prediction of therapy response (NT11218), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2010 - 2015
NGS-PTL - Next Generation Sequencing platform for targeted Personalized Therapy of Leukemia (306242), Evropská unie, 2012 - 2015
Next Generation Sequencing Platform for Targeted Personalized Therapy of Leukemia , Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
SuPReMMe - Podpora profesního růstu a mezinárodní integrace výzkumných týmů v oblasti molekulární medicíny (CZ.1.07/2.3.00/20.0045), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014
Real-time PCR soupravy pro diagnostiku v onkologii (FR-TI2/254), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2010 - 2013
Optimalizace metodiky analýzy a hodnocení simultánního EEG-fMRI u pacientů s farmakorezistentní epilepsií (GAP304/11/1318), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
Functional and molecular characteristics of cancer and normal stem cells - identification of targets for novel therapeutics and therapeutic strategies (MSM0021622430), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2007 - 2013
Involvement of nuclear HMGB proteins in sensitizing of human cells to anticancer drugs inhibiting DNA topoizomerases (GAP301/10/0590), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2010 - 2012
Analysis of changes in genome and its expression in chronic lymphocytic leukemia patients during the disease development (NS10439), Ministry of Health - Departmental Programme of Research and Development (2008-2011), 2009 - 2011

Contact

+420 54949 7917, +420 777 926 661, +420 54949 1038, +420 532 234 622
604 231 908
+ 420 777 926 661
Office E35/257
Kamenice 753/5, Brno, 625 00
Najít na Google Maps