Strukturní podstata změn v sestřihu způsobující cystickou fibrózu (GA15-21122S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
Molecular basis of aberrant splicing of CFTR exon 9 , EMBO (European Molecular Biology Organization ) grants, 2015 - 2017
INBIOR - Internacionalizace programu Strukturní biologie s důrazem na rozvoj nových směrů výzkumu (CZ.1.07/2.3.00/20.0042), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014

Management

Peter Josef Lukavsky
Peter Josef Lukavsky
Research Group Leader Senior
Personal Profile