Biopotential Recordings with Flexible ITO Field Effect Transistors (BioFlexFET) (24-10775S), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2024 - 2026
Optoelectronic medicine - nerve cell regulation with light (OPTEL-MED) (949191), Evropská unie, 2021 - 2025
Faraday’s Scalpel: electrochemical oxygen reduction for precise neural tissue ablation (23-07432S), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2023 - 2025
Integrating in situ oxygen sensing capability to neurostimulation electrode system (CEITEC VUT-J-24-8668), VUT v Brně, 2024 - 2025
Photovoltaic Microstructures for Controlled Photoproduction of Hydrogen Peroxide (CEITEC VUT-J-24-8616), VUT v Brně, 2024 - 2025
Mikroelektrochemické postupy pro léčbu mozkových nádorů (8J23AT001), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2023 - 2024

Management

Eric Daniel Glowacki, Ph.D.
Eric Daniel Glowacki, Ph.D.
Research Group Leader
Personal Profile