Characterization of novel substrates and function for ovarian cancer-related cyclin-dependent kinase 12 (Cdk12) (GA17-13692S), Grantová agentura ČR, 2017 - 2019
Charakterization of a new factor in regulation of transcription/mRNA processing of histone genes , Masarykova univerzita, 2018 - 2019
Regulace genové exprese novým faktorem vázajícím mRNA (GA16-10930S), Grantová agentura ČR, 2016 - 2018
Genome-wide analyses of a “non-canonical” cyclin-dependent kinase (CDK) (MUNI/E/0080/2017), Masarykova univerzita, 2017 - 2017
Role Cdk12 a C-terminální domény RNA polymerázy II v transkripcně regulovaném procesu genomové nestability (GA14-09979S), Grantová agentura ČR, 2014 - 2016
Funkční charakterizace unikátních zásobních ribonukleoproteinových částic v pylu (GAP501/11/1462), Grantová agentura ČR, 2011 - 2014
The roles of Cdk12 in ovarian tumorigenesis , Ostatní - zahraniční, 2013 - 2014
The roles of Cdk12 in ovarian tumorigenesis (MFR2013), Foundations - International - Marsha Rivkin Center, 2013 - 2014
Nová izoforma cyklinu K je partnerem kinázy cdk12 regulující transkripci a alternativní sestřih u eukaryot (GAP305/11/1564), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
Novel methylation of Hexim1 and cyclin composition of positive trancription elongation factor b (P-TEFb) regulate kinase activity of cdk9 (ME09047), MEYS - KONTAKT, 2009 - 2013
Regulation and function of P-TEFb complexes (SRGA 454), South Moravian Region - SoMoPro, 2010 - 2013
Regulace a funkce P-TEFb komplexů , Jihomoravský kraj, 2010 - 2013

Management

Dalibor Blažek, Ph.D.
Dalibor Blažek, Ph.D.
Research Group Leader Senior
Personal Profile