Pěnový nosič pro indukci osteogenní diferenciace lidských mezenchymálních kmenových buněk

BIOIMPLANTOLOGIE

Blahnova, V; Filova, E; Pavlinakova, V; Trunec, M; Vojtova, L; Amler, E, 2017: Pěnový nosič pro indukci osteogenní diferenciace lidských mezenchymálních kmenových buněk. BIOIMPLANTOLOGIE

Research Groups:

CEITEC authors: